В културата на всеки народ от най-дълбока древност съществува естествен стремеж към хармония.

     В динамиката на съвременния сложно устроен свят,  постигането на хармония е истинско предизвикателство. Освен обичайните, ежедневно ни оказват влияние множество дисхармонични фактори, които преди не са съществували  – свръхинформация, дезинформация, деструктивни социални модели, презастрояване, изкуствени електромагнитни полета… Когато позволим да вземат надмощие, те стават болестотворни – и за тялото и за психо-емоционалното ни състояние.

     За да поддържаме хармонията в живота си са необходими осъзнати и целенасочени действия в две направления – създаване на хармонична среда и постигане на вътрешна хармония. Двете са свързани и невъзможни едно без друго.

     Предназначението на сайта е да предостави информация, препоръки и някои идеи за постигане на хармония. Предоставяме дългогодишния си опит, наблюдения и предложения за много от ситуациите, както и професионална подкрепа за решаване на Вашия конкретен случай.

     Ваня Кънева и инж. Елза Панайотова – съвместно разработихме авторска концепция за хармонизиране на дома и работното място, която успешно прилагаме от 2012 година. Тя е базирана  на Фън Шуй, сакрална геометрия, радиестезия и основните принципи на ефирното инженерство. Приложима е за жилища, офиси, производствени и складови помещения, хотели, заведения, спортни и бизнес центрове, места за отдих и развлечения и др. 

     Ваня Кънева и Аида Марковска създадохме Делфи – център за съзидателно мислене. Едно специално място за общуване, семинари, практически обучения за вътрешната ни хармония и съзидателен подход към живота.