Съзидателното мислене не е акт или процес, то е състояние. Състояние Съзидание – най-естественото за нас. Ние така сме създадени, съзидателни по подразбиране, но твърде дълго сме били приучавани да мислим чрез отрицание. Дори библията така е написана – не правете това, не правете онова… а какво да правим?

Време е за възстановяване на умението да мислим съзидателно.

За развитието на съвременния западен човек само медитации и йога не са достатъчни, защото е невъзможно да се живее от сърцето, когато главата е пълна с отрицание.