Групова практика за формиране на желани навици, реалистична самооценка и съзидателно светоусещане