Център за съзидателно мислене ДЕЛФИ е вълшебно пространство, посветено на идеята „Познай себе си!“