„Чудесата са технологии, които още не познаваме.“

Насим Харамейн – квантов физик