Форматът на практикума е комбиниран – избирате участие на място в център Делфи, или онлайн.

Ефективността на обучението е в баланса между солидната теоретична основа и практическата приложимост на знанията.

Темите в теоретичния модул:

-Мъдро е хората да помнят, че те са творци на живота си, а не негови жертви.

-Ако искаме да сме нови личности, в нова, по-добра реалност, то не можем да вземем старите личности със себе си.

-Съгласуваност на мисли, чувства и действия – първо условие за реализация на намеренията ни.

В практическия модул тренираме техники и упражнения за формиране на съзидателни навици.

Цена на курса 144 лв. (за участниците в „Училище по изобилие и…“ на център Делфи цената е 120лв.)
Водещ: Ваня Кънева
Записване: 0889972087 или info@blagodenstvie.bg
Банкова сметка:
IBAN BG08RZBB91551010175970
KBC Банк
Сарсапарилла ЕООД
Основание: Практикум Мисли