Практикумът е за всички изкушени да изследват невидимия свят.

Що е ефир?

Опит за разбиране на ефира (по Менделеев).

Сакрална геометрия, Златно сечение, Морфогенни и Торсионни полета и други базови знания за устройството на Вселената.

Новата обща култура или как да си служим с тези знания в ежедневието.

Форматът на практикума е комбиниран – избирате участие на място в център Делфи, или онлайн.

Цена на курса 80 лв. (за участниците в „Училище по изобилие и…“ на център Делфи цената е 60 лв.)
Водещ: Ваня Кънева
Записване: 0889972087 или info@blagodenstvie.bg
Банкова сметка:
IBAN BG08RZBB91551010175970
KBC Банк
Сарсапарилла ЕООД
Основание: Практикум Ефир