Ако преди сме можели да построим къща 80-100 кв. метра на два етажа само от тухли…
то при съвременното строителство това е невъзможно.

Новите стандарти за земетръсно строителство налагат използване на все повече стоманобетон. В процеса на производство на арматурното желязо се получава твърдо намагнитване, което не може да бъде преодоляно по никакъв начин. В следствие, при изплитането на арматурата се образуват хаотични магнитни полета, както в междуетажните плочи (т.е. във всеки под и таван на всяко помещение), така и в носещите колони (стените). Тези полета имат неблагоприятно въздействие върху хората, растенията и домашните любимци. Въздействието на хаотичните полета в подовете се преодолява до голяма степен по естествен път благодарение на подовата настилка (за предпочитане паркет), освен в случаите, когато е налична геопатология и тогава са необходими допълнителни мерки за неутрализация. Въздействието от таваните е значително по-слабо, поради голямото разстояние. Най-сериозно е въздействието от колоните в стените, като допълнително се усложнява от външната изолация и дограмата.

Външната изолация безспорно има добра термоизолационна и естетическа функция, но масово се наложи варианта от стереопор, поради по-ниската си цена. Когато се опакова дадена сграда с 5-8 см стереопор се възпрепятства навлизането на естественото лъчение отвън, което преди нормално е преминавало през тухлените стени. Горещо е препоръчително да се използва минерална вата за изолация или други варианти от естествен произход.

Друг фактор, който препятства естественото лъчение е алуминиевата дограма, поради силните екраниращи свойства на алуминия. PVC-дограмата има почти същия ефект като алуминиевата, поради стоманената рамка, на която е монтирана и тя също образува хаотични магнитни полета, изкривяващи потока на естественото лъчение. Завръщането към дървена дограма също не е вариант, защото тогава убиваме дървета за нейното производство. И ако относно дограмата нямаме особен избор, то може да премахнем поне алуминиевите щори, които в спуснато състояние екранират напълно потока, спокойно може да ги заменим с текстилни щори или завеси.

За неутрализиране на негативните ефекти предлагаме използването на специално разработен за целта биоенергиен хармонизатор Холонит.

Информация за хармонизиране на пространството.