За нашето добро здраве и самочувствие важно значение имат генетичната ни структура, начина на живот и факторите на средата. Епигенетиката е съвременна наука, която изследва въздействията на околната среда върху развитието и нормалното функциониране на живите организми.

Повечето от нас си спомнят кадрите с приземяването на първия космонавт Юрий Гагарин, как го изнасят на ръце от капсулата, а той е прекарал в орбита около Земята по-малко от два часа. В зората на космонавтиката това е било най-голямото предизвикателство – преодоляване на последствията от липсата на земния магнетизъм и лъченията, необходими за нормалното функциониране на тялото.

Инструкциите за правилното протичане на процесите в живите организми, освен от ДНК се получават и по вълнов и акустичен път, т.е. от външната среда. Това е доказано с помощта на експеримент, проведен още в края на 90-те години на 20 век и в последствие преповторен в много лаборатории със същия резултат. Партида оплоден жабешки хайвер са разделя на две части. Едната част се поставя в обикновен аквариум, при нормални условия – това е контролната проба. Другата част се поставя в аквариум от пермалой. Пермалоят е сплав от няколко метала, която има свойството да екранира всички въздействия, като остава да действа само земното притегляне.

След съответното време в контролната проба се излюпват нормални попови лъжички, които се развиват до нормални жабчета.

В пермалоения аквариум се излюпват нежизнеспособни уроди.

Следва продължение…