ИНИЦИАТИВА на EAAP и БАХ

Professional Accreditation for Psychotherapy Practice

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ на EAAP при кандидатстване за

ПРОФЕСИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ ЗА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ПРАКТИКА

1. Кандидатът трябва да е защитил степен Магистър в сферата на психологията.

2. Кандидатът трябва да е преминал обучение от 160 академични часа (от които поне 100 на живо), участвайки в обучения, сертифицирани от EAAP.

3. С цел развитие на широк професионален поглед и богата професионална култура в сферата на психотерапията, кандидатът НЕ може да събере всички необходими за акредитацията часове само от една школа или една психотерапевтична парадигма. Затова и EAAP определя сертификационен лимит за всяка отделна школа или терапевтична парадигма. Това означава, че една школа не може да получи сертификация за провеждани от нея обучения за повече от 50% от необходимия за Професионална акредитация на психотерапевтична практика хорариум. Тоест, всяка школа може да получи сертификация за свои обучения до максимум 80 академични часа. Tова ще насърчи обучаващите се да преминат през различни терапевтични парадигми и да разширят професионалния си светоглед.

4. В България, както и в други страни в Европа различни професионални организации, курсове и специализирани семинари са сертифицирани според стандартите на EAAP – пълен списък може намерите по-долу. Изборът от кои обучения ще натрупа необходимите му за акредитация часове е изцяло на кандидата.

5. Всяко от сертифицираните от EAAP обучения предвижда и достъпна, а в много случаи и безплатна форма на професионална супервизия.

6. В рамките на всеки сертифициран курс се полага изпит, чрез който следва да се демонстрират уменията за работа с хора, използването на концепциите и техниките в терапевтичната практика.

7. След набиране на необходимия брой обучителни часове кандидатите могат да подадат своите документи за професионалната акредитация към ЕААР. Акредитацията валидира професионалните способности на кандидата и това, че те съответстват на нормите и критериите, приети от ЕААР. За всякакви въпроси и уточнения може да се обръщате към ръководството на БАХ.

СПИСЪК НА ОБУЧЕНИЯТА, СЕРТИФИЦИРАНИ ОT EAAP

1. Курс „Хипноза и Хипнотерапия“ с водещ Иво Величков, 40 академични часа, 720лв.

2. Курс „Опознай глада си“ с водещ Станислава Беновска, 40 академични часа, 490лв.

3. Курс „Работа с хазартна зависимост“ с водещ д-р Десислава Безинска, (очаквайте подробности).

4. Курс „Психологически принципи на промяната: Програма за устойчива трансформация“ с водещ Лидия Пеева, 30 академични часа, 480лв.

5. Курс „Астропсихология по К.Г. Юнг“ с водещ Антоанета Петрова (очаквайте подробности)

6. Семинар „Психобиология“ с водещ Борислава Крендева, 16 академични часа, 240лв.

7. Курс „Позитивната психология в полза на психотерапевтичната практика“ с водещ Ваня Кънева, 48 академични часа присъствено, 690лв.

8. Курс „Осъзната асертивност“ с водещ Елеонора Гачева (очаквайте подробности)

9. “Психотерапия и психобиология на травма и ПТСР” с водещ Ели Ангелова, 90 академични часа, 700лв.