В съвременните концепции за пространство на преден план излиза идеята…