ЩАСТИЕТО: Идеята за щастието занимава философи и мислители още от древността. Аристотел стига до извода, че повече от всичко човек желае да е щастлив. За близо 2300 години дистанция във времето този естествен стремеж на човека към щастие се е запазил. Колкото и да е различен светът и обществото, в които живеем, с технологиите, движението и суетата, истинските човешки стремежи и ценности са неизменни и вечни. 

Съвременният човек има потребност не просто да не се чувства зле, той има потребност да се чувства все по-добре, да се развива, да е щастлив. И не просто какво да е щастие, а Щастие като постоянно състояние. Щастливите хора с лекота постигат целите си и имат много повече житейски шансове за успех.                               

НАУКАТА ЗА ЩАСТИЕТО: Позитивната психология е направление, чиито основни понятия оптимизъм, доверие, прошка, солидарност, удовлетворение, благодарност… са всъщност изконните ценности на човечеството. Дори този факт сам по себе си говори за огромния потенциал на позитивната психология за развитие. Тя изучава силите и добродетелите, които могат да направят обществата процъфтяващи. За да се случи този ефект с обществата, е необходима промяна във всеки от нас – в мисленето, в навиците и поведението. Защото 90% от ситуациите са неутрални и ние имаме избора да ги преживеем като негативни или като позитивни.

Позитивната психология създава основи за едно принципно ново социално научаване, базирано на реалистична самооценка и опознаване на позитивните страни на личностните и социалните явления .

Тя е призвана да възстанови баланса – ние знаем толкова много за зависимостите, депресията, суицида, агресията, и толкова малко за психологията на щедростта, на героизма, на благодарността… Всички имаме недостатъци и няма да ни стигне живота да се борим с тях, много по-ефективно е да се съсредоточим върху развитието на силните ни страни.

ТЕРАПИЯТА: В съвременната динамика на ежедневието, не е достатъчно психотерапевта само да помогне на клиента си да се върне „в норма“. Ако той се върне неподготвен в обичайния си кръг на общуване, със старите си навици и модели на поведение, има голям риск известно време след терапията резултатът от нея да бъде изгубен. Необходимо е съдействието на терапевта в създаването на перспектива за развитие и визия как да продължи напред, за да има клиентът пълноценен и смислен живот.

Възможностите на позитивната психология за терапевтични цели са широкоспектърни. Предлага методология както за преодоляване на травми и посттравматично израстване, така и за справяне с екзистенциални кризи чрез опознаване на силните страни и разгръщане на творческия потенциал на човека.

СКЪПИ КОЛЕГИ ПСИХОЛОЗИ, ако Ви занимават темите, свързани със себеутвърждаването; честността към себе си и другите; кои са нещата, които ни правят достойни и значими; кои са героите на новото време и каква следа ще оставим след себе си, то вероятно позитивната психология е за Вас. Заслужава си да инвестирате ресурси и време за придобиване на съответните знания, с лекота да внесете в своята практика нови полезни инструменти и съзидателни подходи за благото на вашите клиенти. Позитивната психология дава възможност за изграждане на нов тип, по-ведър и съзидателен светоглед, това съживява тръпката към живота, а за себе си мога да кажа, че има и подмладяващ ефект 🙂

Да направим заедно света едно по-добро място за живеене!