Освобождаване от деструктивни модели, навици и убеждения. Практики за балансиране работата на мозъчните полукълба, невропластичност и неврогенезис.