В единствения на света център за съзидателно мислене, Аида и Ваня срещаме своите идеи в коридора между двата кабинета с по чаша кафе в ръка. И тъй като идеите имат неприятното свойство да се изпаряват, двете замислихме книга, в която зрънцата на нашите мисли могат да покълнат и да дадат плод.

Но нищо няма смисъл само по себе си, когато не е споделено с приятели. Ако на горните въпроси сте отговорили с Да! тази книга е за вас.

Поръчай тук: www.eleyos.com/shop